Suzann Larsdotter

Jag är auktoriserad specialist i klinisk sexologi, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi.

Jag erbjuder:

 • Föreläsningar, konsultuppdrag, texter och sexologisk handledning
 • Terapi, rådgivning och stödsamtal för enskilda, par och flersamma relationer.

Jag är godkänd handledare inför auktorisation hos NACS.

Jag är kinkyvänlig, sexpositiv, med stor kunskap om hbtqi-frågor.

Rådgivning och terapi

Många tycker att det är svårt att prata om sina erfarenheter, upplevelser och problem kring sex och relationer. Därför kan det var bra att få träffa någon att prata med för att skapa en förändring eller förstå sig själv eller sin partner bättre.

 • Erfaren sexolog
  Som auktoriserad sexolog och terapeut har jag lång erfarenhet, utbildning och träning runt att prata om sex och relationer. Arbetar normkritiskt och är kinkyvänlig.
 • Dina behov styr
  Jag kan erbjuda psykoterapi, stödsamtal eller rådgivning beroende av vilka behov som föreligger.
 • Sexterapi
  Har du sexuella problem eller frågor runt din sexualitet? Vanliga orsaker till att personer söker hjälp är lustproblem, sexuellt självförtroende, sexuell identitet, sexuella relationer och andra funderingar kring sexuell hälsa.

”Vill bara säga ett stort himla tack för vårt samtal, det har blivit mycket bättre med hela situationen och det känns mycket lättare att prata om ”problemet” nu med min partner. Så himla tacksam för din hjälp!”

Samtalsklient

Mina föreläsningar

Jag har arbetat som föreläsare i över tjugo år och har regelbundna föreläsningsuppdrag på inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, organisationer, ideella föreningar och högskolor och universitet. Jag skräddarsyr gärna en föreläsning eller utbildningsdag för just er verksamhet.

Grundläggande sexologisk kompetens för professionella

En utbildning till yrkesaktiva som ger möjlighet att få kunskap och metoder för att möta människor i samtal om sex och relationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, behandlingshem och andra verksamheter. Innehar specifik kompetens runt socialtjänst, hälso- och sjukvård, missbruk och beroendeproblematik, äldreomsorg och hbtqi+.

Våld i nära relationer och sexuellt våld

Våld i nära relationer innefattar olika typer av våld såsom fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Jag erbjuder både grundläggande föreläsningar och fördjupande kunskap runt teorier och processer kring våld i nära relationer och hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa våldsutsatta att lämna en destruktiv relation och bearbeta det som hänt. Mitt specialområde är sexuellt våld. Jag erbjuder även utbildning runt våld i samkönade relationer eller våld i relationer där någon är trans.

Sex och lust

Mina föreläsningar runt sex och lust är mycket uppskattade. Där finns lite olika fokus;

 • Sex och samtycke 
 • Lustanatomi, där går jag genom aktuell forskning och anatomisk kunskap runt våra könsorgan. 
 • Vikten av att arbeta med genitalt självförtroende och stärka detsamma. 
 • Teorier om sexuell lust och hur vi kan hjälpa personer att hitta tillbaka till lusten.
 • Sex och lust i klimakteriet

Utbildning och föreläsningar till både äldre själva och till vårdpersonal som möter äldre.

Personal inom hälso- och sjukvården och olika instanser för äldre måste få mer kunskap och information så de kan ge stöd till och svara på äldres frågor, funderingar och problem runt sexualitet. 

Lusten går inte i pension och alla har rätt till en sexuell hälsa oavsett ålder. Därför erbjuder jag föreläsningar direkt till målgruppen 65+.

HBTQI+ 

Här erbjuder jag föreläsningar allmänt runt hbtqi+ frågor och specifikt runt fysisk och psykisk hälsa, minoritetsstress och sexuell hälsa

Moderatorsuppdrag

Jag tar också moderatorsuppdrag inom de ämnen som jag själv arbetar med och föreläser om. Mitt upplägg är att vara en aktiv moderator som sammanfattar, ställer relevanta frågor och engagerar, samtidigt som jag försöker skapa en god stämning. 

Mina uppdrag i urval

Hör av dig!

Vill du komma på samtal, boka en föreläsning eller workshop, eller anlita mig på något vis?