Välkommen till Suzann Larsdotter!

Auktoriserad socionom och sexolog (authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter, NACS)

Jag driver ett företag med inriktning på föreläsningar, workshops och konsultuppdrag. I drygt tjugo år har jag arbetat som socionom inom många olika områden och har sedan 2001 hållit föreläsningar runt sexualiteter, genusfrågor och mäns våld mot kvinnor. Jag har över 500 undervisningstimmar bakom mig.

Jag har i huvudsak arbetat med personer som har missbruksproblem och/eller är drabbade av våld i nära relationer. Sedan några år tillbaka är jag anställd på RFSL förbundet som utbildare, hiv och hälsohandläggare och driver företaget på frilansbasis vid sidan av mitt ordinarie arbete.