Tidigare uppdrag och röster om Suzann

Jag har närmare 600 undervisningstimmar bakom mig genom mitt nuvarande arbete på RFSL och genom mitt tidigare arbete på Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala Kommun.

Artiklar och reportage

Tidigare uppdragstagare genom mitt eget företag

Röster om Suzann

Böcker som Suzann medverkat i

Boken hur går hon? Jag har skrivit ett kapitel; "På väg mot ett liv utan våld: att arbeta med individuella samtal" i boken Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser utgiven på Studentlitteratur, 2011.

Boken Queera intersektioner Har även skrivit ett kapitel i antologin "Queera intersektioner" utgiven av Uppsala Universitet, 2011.