Föreläsningar och workshops

Jag har olika färdiga föreläsningskoncept men kan också skräddarsy föreläsningar och workshops helt efter dina önskemål. Mina uppdragsgivare är universitet, företag, föreningar, mässor men jag kan också göra föreläsningar till olika privata sammanslutningar. Jag föreläser både för mindre grupper och på större konferenser. I mindre grupper brukar jag arbeta mer interaktivt där gruppdeltagare får delta i olika övningar och diskussioner. Föreläsningar kan vara mellan 1h och en hel dag/flera dagar.

Våld i nära relationer

Sexologi

Genus

Är du intresserad av föreläsningar runt hbt, vänd dig till RFSL; utbildning@rfsl.se.