Hoppa till innehåll

Våga prata om sex med dina klienter och patienter

I dag finns en uppenbar risk att behov kopplade till frågor som rör sexuella rättigheter inte tas upp av yrkesverksamma. Att få kunskap, skydd och ett bra, respektfullt bemötande i frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter är en mänsklig rättighet.

Sexuell hälsa – en mänsklig rättighet

Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer rätten till sexuell och reproduktiv hälsa.

Många yrkesverksamma saknar idag kompetens att ta upp frågor om sexuell hälsa med klienter, patienter och brukare. Detta trots att den sexuella hälsan är nära sammankopplad med övrig hälsa hos dem vi möter.

Sexualiteten är en viktig och väsentlig del av många människors liv. Den är ett föränderligt fenomen, historiskt, kulturellt och samhälleligt sett, men den existerar ofta i en växelverkan med andra hälsofrågor och tillstånd oberoende av tid eller plats.

När professionella drar sig för att prata om sex

Forskningen visar att det finns en osäkerhet och ovilja hos många olika yrkesgrupper att prata om sexualiteten med de man möter.

För dem som arbetar inom vården är det viktigt att kunna lyfta frågor runt hur sjukdom, biverkningar av mediciner, hormonförändringar och smärtor påverkar den sexuella funktionen och sexuell lust. Ändå prioriteras den sexuella hälsan ofta bort inom sjukvård och rehabilitering.

Att inte prata om sexuell hälsa kan i värsta fall påverka behandlingsresultat och försämra grundsjukdomen.

Om patienten upplever biverkningar av medicinen finns risk för bristande följsamhet.

En person med en kronisk sjukdom skiljer sig inte från andra när det gäller behoven att uttrycka sin sexualitet.

Det finns en stor mängd olika sjukdomar, funktionsnedsättningar, som kan påverka sexualiteten. Grundprincipen är sexualiteten är en medfödd kraft, som består under hela livet.

Behov av närhet, kontakt, mänsklig värme eller mellanmänskliga relationer påverkas inte av kroppens funktion – det sexuella uttrycket kan däremot skilja sig.

För att kunna prata med sina patienten om sex måste personal:

  • Få en möjlighet att öva på att prata om sexualitet.
  • Hitta ett språk för sexuella uttryck
  • Ha en kunskap om sexuella uttryck och praktiker. 
  • Vara trygg och medveten om sin egen sexualitet och veta vilka frågor som bör ställas, helt enkelt ha tillgång till en sexualanamnes som stöd.

Boka en föreläsning 2021

Som sexolog har jag lång erfarenhet av att utbilda personal inom många olika områden om hur man kan prata om sexualitet och sexuell hälsa med sina patienter, klienter och brukare. Varmt välkommen att kontakta mig så jag kan skräddarsy en utbildning för specifikt dina behov.

sexolog Suzann Larsdotter