Hoppa till innehåll

Varför går hen inte?

Hon är förtvivlad då hennes vän far riktigt illa i relationen. Personen kontrolleras och styrs helt av sin partner. Hon utbrast i ett desperat: Varför går hen inte?
Det var inte första gången som jag fick den frågan och säkerligen var det inte heller den sista. Just nu jobbar jag professionellt med frågan om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor på olika sätt.

Varför går hen inte ifrån en relation som är uppenbart destruktiv och skadlig? Det är många gånger svårt att förstå. Hur kan någon vilja stanna kvar i en relation med våld? Oavsett om handlar om psykiskt, fysiskt, verbalt, ekonomiskt, sexuellt eller någon annan form av våld.

Sanningen är att det är lika svårt att lämna en destruktiv relation som det är att klippa av ett mycket tjockt vältvinnat rep med ett enda klipp från en sax. Repet är här en metafor över ett psykologiskt band som är tvinnat av många små trådar. Det går helt enkelt inte att klippa av ett tjockt rep rakt av. Istället måste varje liten tråd klippas av en efter en. Detta tar tid, kräver styrka och ork. Många behöver också stöd från vänner eller professionella.

Uppbrottsprocessen sker stegvis

Destruktiva relationer med våld binds samman med ett traumatiskt band. Denna bindning är ofta starkare i relationer med våld än de utan. Varje band måste klippas av för att personen ska kunna bli fri. Ibland händer det också att någon återvänder och knyter ihop ett redan avklippt band .

Beroende av relationen har banden olika teman. Dessa teman varierar men på bilden syns några vanliga varianter men det finns fler, exempelvis skam eller djur.

Det traumatiska bandet.

Många känner en hopplöshet och tänker att de aldrig kommer att kunna bli fria. Det finns helt enkelt ingen utväg. Därför är det viktigt att veta att ett uppbrott är en process som tar tid och kräver hårt arbete. En viktig del i uppbrottsprocessen är också att den våldsutsatta inser att ansvaret för våldet ligger hos förövaren och inte hos en själv.

Det är oerhört svårt att stå bredvid någon som lever i en destruktiv relation. Då kan känslan av maktlöshet nästan bli förlamande. Ändå är det så viktigt att stå kvar, även om personen återvänder till relationen. Vissa ifrågasättanden kan ibland bidra till att den utsatta försvarar relationen och det traumatiska banden knyts hårdare.

Med kunskap om det traumatiska bandet är det lättare att förstå uppbrottsprocessen, både för professionella, våldsutsatta samt anhöriga och vänner.

Läs vidare…

Det finns två mycket bra böcker i detta ämne, båda utgivna på Studentlitteratur. I den ena har jag
skrivit kapitlet i ”på väg mot ett liv utan våld, att arbeta med individuella samtal”.

Boka en föreläsning

Vill du att jag ska komma till din verksamhet för att hålla en föreläsning om det traumatiska bandet, våld i hbtq-relationer, sexuellt våld eller något annat ämne, kontakta mig!