Hoppa till innehåll

Länge leve lusten!

Samtalet om sex och lust för personer 70+ är märkligt frånvarande i vårt samhälle. Inte ens hos sjukvårds och omsorgspersonal lever frågan och inte heller hos politiker och tjänstemän som arbetar med äldrefrågor. Detta till trots att nästan alla 70-åriga män, och åtta av tio kvinnor, ser sex som något positivt i livet (H70 studien).

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta innebär inte bara att ha en frånvaro av ohälsa utan också rätten till sexuell hälsa.

sex och lust för personer 70+

RFSU, PRO, SPF seniorerna och SKPF pensionärerna har tillsammans tagit fram en broschyr och film med temat ”länge leve lusten”. Filmen är en spännande talkshow som leds av mig med flera spännande gäster, bl a författaren Birgitta Backlund och sexologen Malena Ivarsson.

I vårt samhälle finns en tendens att tillskriva äldre personer olika stereotypa föreställningar. Ålderism, det vill säga diskriminering på grund av ålder, drabbar många äldre när det gäller frågor runt sexualitet och sexuell hälsa. Detta blir till ett hinder och försvårar för äldre personer att uttrycka sin sexualitet.

För dig som i ditt arbete möter äldre

Jag medverkade i podden ”Sex på arbetstid”.

Sex på arbetstid är en podcast om SRHR för vården. Den riktar sig till personal som ska kunna lyssna på den under arbetstid men kan vara minst lika relevant för patienter och andra. Jag hade för några veckor sedan äran att gästa podden och talade om äldre och sexualitet.

Tills för några månader sedan jobbade jag på RFSU där var jag med och tog fram en broschyr för äldre och sexualitet. Denna broschyren går att beställa från RFSU eller kan laddas ner gratis.

utbildning och föreläsningar både till äldre och vårdpersonal

Vi måste slå hål på myten om det asexuella åldrandet. Personal inom hälso- och sjukvården och olika instanser för äldre måste få mer kunskap och information så de kan ge stöd till och svara på äldres frågor, funderingar och problem.

Lusten går inte i pension och alla har rätt till en sexuell hälsa oavsett ålder. Därför erbjuder jag utbildningar och föreläsningar direkt till målgruppen 65+ och till alla som arbetar inom verksamheter som möter äldre. Anmäl intresse för utbildning